VILKA ORD ÄLSKAR/HATAR MIND?

Söndagsfunderingar.

Ord som MIND älskar innebörden av:
Rimligt
Mätbart
Logiskt
Konsekvent
Bedömning
Rätt och fel
Bra eller dåligt
Relevant
Statistik
Förutsägbart
Oprövat
Bevis
Ansvar
Problem
Kontroll
Beprövat
Vetenskap
Analysera
Strukturera
Tillräckligt
I tur och ordning
Orsak och verkan
Allvar
Exakt
Effektivitet
Tid

Ord som MIND hatar innebörden av:
Magiskt
Mirakulöst
Ologiskt
Nuet
Njutbart
Härligt
Spontant
Meditera
Nyfiket
Plötsligt
Oväntat
Överraskande
Oberäkneligt
Möjligheter
Vänta och se
Tillit
Oprövat
Nytt
Tro
Improvisera
Intuition
Överflöd
Både och
Tvärtemot
Upp och ner
Nya perspektiv
Lek
Ungefär
Chilla
Kärlek

Kommer du på fler?
Hur mycket låter du MIND påverka dina drömmar?