There is more than ONE way to recover and heal

Det finns fler än ETT sätt tillfriskna och helas. När vi slutar lägga energi på vem som har rätt metod och låter individerna välja själva, då kan vi verkligen få resultat.
Dessutom finns det inte ETT sätt som funkar för en person i alla lägen. I olika faser i livet behöver vi olika metoder. Så i princip funkar alla metoder på alla personer, men inte alltid.

Så numera är jag beredd med två frågor om någon säger till mig ”den här metoden funkar jättebra”. Frågorna är:

1. Är den rätt för mig?
2. Är den rätt för mig i just den här stunden?

——-

There is more than ONE way to recover and heal. When we stop arguing about who has got the right method and instead let the everyone choose a method for themselves, then we can get results.

On top of that, there is more than ONE method for each and every person. We need different healing methods in different phases in life. Easily put: All methods suits everyone, but not always.

Nowadays I prepare myself with two questions for moments when people tell me that they have the ultimate method for, let’s say, fatigue syndrome. The questions are:

1. Is the method right for me?
2. Is it right for me at this moment?

 

 

Photo by rawpixel.com on Unsplash