Äntligen ser man personligheten

Det är superbra att personligheten äntligen börjar lyftas fram i debatten som en orsak till stress.

Men jag vill inte nöja mig med det. Personligheten är ett resultat av hur vi ser oss själva och hur vi ser oss själva är ett resultat av våra övertygelser.

Skulle det inte vara förskräckligt om vi alla hade tatueringar i pannan med våra personlighetsdrag, till exempel ”kroniskt stresskänslig” eller ”kommer aldrig i tid” eller ”kan inte hålla i pengar”?

Om vi som har varit utmattade för evigt skulle bli märkta med ”kroniskt stresskänslig” skulle det innebära att det inte finns något botemedel mot denna epidemi av utmattningssyndrom och det är ju extremt stressande att höra.

Dessbättre är det inte sant.

Vi KAN faktisk påverka vår personlighet om vi vill. Den är inte tatuerad i pannan på oss, inte ens när det gäller hur stressade vi blir.

Enligt min mening är stress samma sak som maktlöshet. Man kan också uttrycka det som att maktlöshet orsakar stress. Så fort vi känner att vi inte vet hur vi ska hantera en situation känner vi maktlöshet = stress. Det kan vara allt från ett uns av maktlöshet i någon situation eller på något område i livet, till total maktlöshet.

Jag jobbar med stresshantering och personlig utveckling på djupet. Jag vet att det går att ta sig ur utmattning.