Happiness is the new productivity

Jag blev så glad när jag läste om Mindvalleys projekt LoveWeek. För flera år sedan bestämde sig Mindvalley att Alla hjärtans dag inte bara ska vara en dag för förälskade. Läs deras artikel ”The Surprising Things That Happen When You Inject ’Love’ Into The Workplace”.

För mig som egenföretagare är det rätt lätt att sprida kärlek på min arbetsplats. Speciellt eftersom jag efter ett och ett halvt år av utmattningssyndrom har fattat vad som är viktigast här i livet. Det är faktiskt inte att jobba utan att ha roligt och mår bra. Paradoxen är att ju roligare vi har det desto mer produktiva blir vi. Och desto roligare blir det att jobba. Medarbetare i bra balans smittar också av sig på ett positivt sätt på besökare, kunder, patienter eller gäster.
Så med det här inlägget vill jag bara stämma in i Mindvalleys uppmaning #SpreadLoveWeek.

I became so happy when I read about Mindvalley’s project ”Love Week”. Several years ago they decided that Valentine’s Day should not only be a day for lovers. Read their post “The Surprising Things That Happen When You Inject ‘Love’ Into The Workplace“.

For me, as self-employed, it is quite easy to spread love at my working place. Especially since I after one and a half years of chronic fatigue syndrome have understood what is the most important thing in life. It is not to work, but to have fun and feel good. The paradox is that the more fun we have, the more productive we become. And the more fun it is to work. Employees in good balance also spread positive vibrations to visitors, customers, patients or guests.
So with this post, I just want to join Mindvalley’s call #SpreadLoveWeek.