Tankars enorma kraft är vetenskapligt bevisade

För ganska många år sen, det kan ha varit 2007, blev jag introducerad till The Secret, boken och filmen av Rhonda Byrnes, som handlar om law of attraction, attraktionslagen. Det förändrade mitt liv radikalt. Efter det har jag läst ett oräkneligt antal böcker i samma genre och ser nu The Secret som en ganska ytlig men ganska bra introduktion till vilken otrolig kraft våra tankar har.

Jag är medveten om att det finns många som tycker att hela det här ämnet är trams men jag tänker inte ägna en enda minut åt att försöka övertala någon till något. Arthur Schopenhauer sa:

Varje sanning passerar igenom tre stadier innan den blir erkänd.
I det första blir den förlöjligad.
I det andra blir den motsagd.
I det tredje ses den som självklar.

Däremot tänker jag skriva om mina erfarenheter och berätta om mina upplevelser av att medvetet har styrt mitt liv i den riktning jag vill. Förhoppningsvis inspirerar jag de som behöver det. För det är så det fungerar: man drar till sig det man vill ha och fokuserar på men man drar också till sig det man behöver. Det är inte alltid så lätt att se att det man går igenom är något man behöver, men om jag tittar bakåt kan jag idag till exempel säga att jag är otroligt tacksam över min tid med utmattningssyndrom. Jag har lärt mig så mycket och jag är så glad för att jag har fått så mycket tid att tänka och omvärdera livet.

Några av mina favoritböcker är Genevieve Davis fyra böcker Becoming Magic, Doing Magic, Advanced Magic och Becoming Rich. Hon är den enda jag har stött på som uppmanar läsaren att studera sig själv och testa vad som fungerar på en själv. Det är enligt min mening helt rätt. Man behöver hitta sina egna ord och framför allt sina egna känslor. Alltså lära sig att lyssna på sin inre röst. Det är många författare som försöker övertyga sina läsare om att de har hittat den perfekta vägen till hur alla ska göra för att bli friskare, bättre, mer framgångsrika o.s.v. men det kan ju inte vara så att ett recept gäller för precis alla.

Just nu läser jag boken Fältet (The Field) av Lynne McTaggart. I den finns ett kapitel som redogör för studier som visar att distanshealing fungerar. För mig är det samma sak som att verkligen bevisa att tankars kraft är så starka så att jag inte bara kan påverka mitt eget liv utan faktiskt till viss mån även andras.

Lynne McTaggart berättar om forskaren och psykiatrikern Elisabeth Targ som var mycket skeptisk till healing och beslöt sig för att undersöka saken närmare. Hon började med att sätta sig in i de studier om healing som redan hade gjorts.

En studie hade kommit fram till att om deprimerade psykiatripatienter fick hålla i en behållare med vatten som sedan användes för att grodda frön, så hämmade vattnet frönas tillväxt. Det skulle kunna förklara varför en del människor har ”gröna fingrar”. En annan studie visade att skadade möss läkte snabbare om de behandlades av en healer och att tillväxten av cancertumörer kunde hämmas med hjälp av healing. En annan studie visade att en så enkel sak som vår förmåga att hoppas på det bästa faktiskt kan inverka på andra människors läkning. En annan studie visade att hjärtpatienter som någon hade bett en bön för fick färre symtom, färre fall av lunginflammation, behövde mindre antibiotika och mindre tid i respirator än de patienter som ingen hade bett för.

Men Elisabeth Targ tyckte inte att de studier hon hade hittat hade gjorts på ett tillräckligt noggrant och vetenskapligt sätt, så hon bestämde sig för att göra en egen studie på AIDS-sjuka och tillbringade flera månader med att utforma studien. Hon ville ta reda på om healing i allmänhet fungerade och valde distanshealing för att studien inte skulle påverkas av eventuell personkemi. Hon valde också att använda en mängd olika sorters healing och gjorde ett rullande schema så att alla patienter i behandlingsgruppen fick alla typer av healing. Det var allt från de som försökte förändra färger eller vibrationer i patienternas auror, de som sjöng eller använde klockor, till de som arbetade med patienternas energifält (chakran). Den varierade listan var mycket längre än så här.

I studien visade hon att patienterna i behandlingsgruppen, till skillnad från kontrollgruppen, inte bara överlevde utan även blev friskare.

Men eftersom Elisabeth var extremt nitisk, ansåg hon att inte heller hennes egen studie riktigt höll vetenskapliga mått, så hon gjorde ytterligare en studie. Ett år senare kom hon ändå fram till samma sak, nämligen att de patienter som hade behandlats med distanshealing var friskare på alla sätt – färre läkarbesök, färre och kortare sjukhusvistelser, färre nya AIDS-relaterade sjukdomar och betydligt lindrigare symtom. Bara två av patienterna i behandlingsgruppen utvecklade några AIDS-relaterade sjukdomar, jämfört med tolv i kontrollgruppen, och bara tre i behandlingsgruppen hade legat på sjukhus jämfört med tolv i kontrollgruppen. Behandlingsgruppen upplevde också ökat psykologiskt välbefinnande enligt psykologiska tester. På sex av de elva medicinska resultatpunkterna hade behandlingsgruppen bättre resultat. Resultatet av Targs studie bekräftades ett år senare av ytterligare en studie gjord av andra forskare.

Jag kan inte återge allt här, men finns mycket intressanta saker att läsa i boken där studierna är detaljerat beskrivna.

Forskaren Elisabeth Targ ville senare undersöka vilken sorts healing som hade varit mest effektiv men hittade inget svar på det, men det verkade som om det alla healers hade gemensamt var en förmåga att flytta sig själva ur vägen. Det verkade som om de satte sin intention och sedan tog ett steg tillbaka och överlät det hela åt någon typ av helande kraft. Många av de mest effektiva hade bett om hjälp – från andevärlden eller det kollektiva omedvetna eller från en religiös gestalt. Många av de inre bilder som förekom handlade om avslappning, att släppa taget eller att släppa in anden, ljuset eller kärleken. Vilket väsen som var inblandat, Spindelkvinnan eller Jesus, verkade vara helt irrelevant.

Författaren Lynne McTaggert drar slutsatsen att själva intentionen att hela i sig kan hela, men också att healing är en kollektiv kraft. ”Det sätt som Targs healers arbetade skulle kunna tyda på att det finns ett kollektivt minne av en helande ande som skulle kunna användas som en läkande kraft. … Det skulle också kunna vara så att sjukdom är isolering: en saknad koppling till den kollektiva hälsan i nollpunktsfältet och i samhället.”

I Targs studie fann man att ”AIDS-viruset verkade livnära sig på rädsla – den sortens rädsla som man kanske skulle kunna känna om man var utstött av samhället, som många homosexuella var i början av AIDS-epidemin. Flera olika studier på hjärtpatienter har visat att isolering – från sig själv, sin samhällsgrupp eller sin andlighet – snarare än fysiska faktorer som höga kolesterolvärden, är en av de största bidragande orsakerna till ohälsa. I studier på livslängd har det visat sig att de som lever längst inte bara tror på ett andligt väsen, utan att de även har en stark känsla av att ingå i en samhällsgemenskap. Det kan innebära att healerns intention var lika viktig som hans eller hennes läkekonst. Den stressade läkaren som önskar att patienten vill avboka så att han kan få äta sin lunch; den yngre läkaren som har varit vaken tre nätter i sträck; läkaren som ogillar en viss patient – allt detta kan ha en negativ inverkan. Det kanske också innebär att den bästa behandling en läkare kan ge är förhoppningen om sin patients hälsa och välbefinnande.”